30 Jan 2020

UMAR RYAD OVER CULTUURWETENSCHAPPEN IN VLAAMSE WETENSCHAPSAGENDA

Professor Umar Ryad was voor de Vlaamse Wetenschapsagenda 2018 panelvoorzitter Culturele Wetenschappen.

De Vlaamse Wetenschapsagenda is een inspiratiedocument dat uiteenlopende wetenschappelijke disciplines verbindt rond fundamentele vragen en maatschappelijke vraagstukken. Ze heeft als doel om de banden tussen samenleving en wetenschappelijk onderzoek te versterken en de Vlaamse wetenschap te prikkelen tot innovatie, creativiteit en verbinding.

Aan de basis van de Vlaamse Wetenschapsagenda liggen meer dan tienduizend vragen die Vlamingen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden bezighouden. Meer dan honderd experts, waaronder professor Ryad, bundelden de verzamelde vragen in 82 thema’s. Ze identificeerden telkens de uitdaging en stippelden er een aanpak voor uit.

Professor Ryad over cultuurverschillen in de geneeskunde: “Als dokter en patiënt er niet in slagen om een gemeenschappelijke taal te hanteren, kan dat tot misverstanden leiden. Cultuurwetenschappers kunnen hier een bemiddelende rol vervullen.”

Over de relevantie van cultuurwetenschappen: “Om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken is het belangrijk te begrijpen hoe maatschappelijke veranderingen tot stand komen, vanuit historisch en cultureel perspectief. Daarin kunnen de cultuurwetenschappen een belangrijke rol spelen.

Source: UMAR RYAD OVER CULTUURWETENSCHAPPEN IN VLAAMSE WETENSCHAPSAGENDA

Copyright Umar Ryad - 2019

Powered By Raqmi